Het is belangrijk dat zorgmanagers eerst hun eigen werkgeluk onder de loep nemen, voordat ze aan de slag gaan met een goede werksfeer in hun team.

Eigen werkgeluk voorop

Dit stelt arbeids- en organisatiepsycholoog Erwin Klappe in een interview met Zorgvisie. Klappe traint onder andere zorgpersoneel en zorgmanagers om meer werkgeluk te krijgen. ‘Zorgmanagers weten me steeds sneller te vinden’, vertelt Klappe, ‘er zijn verschillende aanleidingen om met werkgeluk aan de slag te willen: snelle veranderingen in de zorg, meer moeten doen met minder mensen en middelen… Het kan allemaal nogal wat druk op medewerkers en zorgmanagers leggen. Voorheen werd ik pas ingeschakeld als het kwaad al geschied was, dus als mensen ziek thuis zaten. Tegenwoordig word ik eerder gevonden, ter preventie van ziekteverzuim.’

De spagaat

Wat Klappe opvalt is dat zorgmanagers en teamleiders vaak erg op het team gericht zijn. ‘Ik vraag dan altijd: “Hoe zit je zélf in de wedstrijd?”’ Want daar begint het volgens Klappe mee: ‘Het wordt lastig om je medewerkers te inspireren en motiveren tot meer werkgeluk, als je zelf ongelukkig bent.’ Een van de belangrijkste oorzaken van verminderd plezier in hun werk bij zorgmanagers is volgens Klappe de spagaat waarin zij zich bevinden: ‘Aan de ene kant moeten ze het organisatiebelang dienen, aan de andere kant wil je er zijn voor je medewerkers. Dat is soms behoorlijk balanceren, vooral als beide belangen niet overeenkomen. Je stelt dan altijd iemand teleur, wat op je werkgeluk kan drukken. Hoe om te gaan met deze spagaat? Stel duidelijke, haalbare, maar uitdagende doelen en betrek medewerkers hierbij. Heb dus een open deur en open oor. Medewerkers raken intrinsiek gemotiveerd door een gezamenlijk doel dat bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelen.’

Drie elementen van werkgeluk

Als zorgmanagers aan de slag willen met werkgeluk, dan adviseert Klappe om eerst onderzoek te doen naar hoe het ervoor staat. ‘Inzicht biedt uitzicht. Kijk specifiek naar de drie elementen van werkgeluk: plezier, dus hebben de teamleden lol in het werk? De voldoening die zij uit hun werkzaamheden halen. Kennen en benutten je medewerkers hun energiegevende kwaliteiten en talenten? En de derde: zingeving. Dus welke bijdrage leveren zij met hun werk aan anderen? Dat zijn belangrijke factoren om als zorgmanager bij stil te staan.’ Het opkrikken van het werkgeluk loont: ‘Het reduceert ziekteverzuim, bindt en boeit zorgmedewerkers en zorgt voor meer creativiteit, innovatie, samenwerking en betere prestaties ’, aldus Klappe. Tijdens zijn trainingen laat hij leidinggevenden ook vaak meedoen: ‘Dat heeft een positief effect op de saamhorigheid. De medewerkers zien: die manager is ook gewoon een mens, met goede en slechte dagen. Door jezelf kwetsbaar te tonen in zo’n groep, komt er verbinding in een team.’

Bron: Zorgvisie (2019)