Week van het Werkgeluk

werkgeluk werknemers

Het begon met ‘De week van Werkstress’. Werkstress is een belangrijke reden voor verzuim en uitval op de werkvloer. In 2019 ervaarde 1.3 Nederlandse werknemers burn-out klachten. De klachten en het verzuim van werknemers door werkstress kost veel geld. In 2018 liep dit op tot 3.1 miljard euro. Aandacht voor werkstress is dus uiterst belangrijk. Maar recht tegenover werkstress staat werkgeluk. Want uit cijfers blijkt dat ruim 20% van de werknemers bijna iedere dag een slechte dag heeft op werk. Ruim 60% zegt minstens iedere week een slechte dag op werk te ervaren. Een slechte dag telt binnen dit onderzoek als een dag dat de werknemer zeer ongelukkig is op de werkvloer en het liefst de volgende dag niet terug wil naar werk. En juist daarom is aandacht schenken aan het werkgeluk belangrijk voor het beste resultaat, verhoogde energie en focus binnen een organisatie.

Zorgelijke cijfers

Werkgelukdeskundige Fennande van der Meulen geeft aan deze cijfers zeer zorgelijk te vinden. Dat werknemers vaak werkstress ervaren en regelmatig niet gelukkig zijn op de werkvloer heeft directe invloed op de organisatie waar ze werken, maar ook in hun privéleven. Werknemers zijn niet alleen werknemers, maar vaak ook ouders, vrienden en partners. Het werkgeluk heeft invloed op het gehele leven van de werknemer. Zo nemen ze negatieve energie mee naar huis, zijn er klachten over slecht slapen en ervaren werknemers minder geluk.
Uit onderzoek blijkt dat er een aantal veelvoorkomende oorzaken zijn die invloed hebben op het werkgeluk. Zo is het vaakst genoemde argument dat werknemers te weinig hulp en steun ervaren van leidinggevende en collega’s. Daarna worden de punten: negatieve collega’s, weinig waardering, onduidelijke visie en strategie en te hoge werkdruk genoemd.

Verbinding

De Week van het Werkgeluk is gestart om aandacht te spenderen aan de zorgelijke cijfers over het werkgeluk. Het is belangrijk dat mensen en organisaties met elkaar communiceren over dit onderwerp en verbinding vinden.
Maar wat is werkgeluk nu precies? Werkgeluk gaat over voldoening halen uit wat je doet en werk hebben waar motivatie uit voort vloeit. Deze factoren hebben werknemers deels zelf in handen, maar een groot deel ligt ook bij externe factoren. Hier kan gedacht worden aan: collega’s, thuissituatie, werkdruk en werkplek. Voor elke organisaties is dit anders. Afhankelijk van het soort werk, dynamiek en eerdere gebeurtenissen.

Werkgeluk horen we steeds vaker en wordt steeds belangrijker gevonden. Vroeger maakten bedrijven vaak gebruik van de top-down benadering. Werkgevers gaven de verwachtingen en taken aan en vervolgens vond er weinig terugkoppeling plaats. Tegenwoordig is er meer ruimte voor persoonlijke communicatie en hebben werknemers meer macht. En als hier het beste uitgehaald wordt, is dit een voordeel voor de organisatie. Want werknemers maken de organisatie.
Gelukkige werknemers zijn namelijk meer betrokken, energieker, creatiever en gemotiveerd.

Werkgeluk onder werknemers staat onlosmakelijk verbonden met het succes in een organisatie. Werkgeluk heeft invloed op de energie, creativiteit, motivatie en betrokkenheid van werknemers.

Benieuwd naar het werkgeluk onder jouw werknemers? Klik hier en probeer nu gratis de Geluksmeter. Snel en effectief inzicht in het werkgeluk van je werknemers!