Het Corona virus heeft veel impact op ons werk. Veel bedrijven en functies vallen in een keer stil. Persoonlijk (fysiek) contact met je klanten en collega’s is niet meer mogelijk. Team- en groepsactiviteiten mogen niet meer. Veel bedrijven gaan van de een op de andere dag dicht. Andere organisaties, vooral in de dienstverlenende sector, laten hun mensen thuis werken. Wat voor impact heeft dat? Wat kun je doen om je ook thuis werkgelukkig te voelen? Productief te zijn? En welke voordelen heeft thuiswerken?

Goede algemene tips voor thuiswerkers zijn:

• Maak een duidelijke scheiding tussen privé en werk;
• Maak een goede planning en volg een strak werkschema;
• Kleed je aan;
• Creëer een fijne en rustige werkplek;
• Maak goede afspraken met je huisgenoten en gezinsleden;
• Houd je aan de kantoorroutine;
• Maak gebruik van de technologische ontwikkelingen.

Als je deze tips bekijkt vanuit de 5 belangrijkste factoren die het werkgeluk bepalen, valt het volgende op:

Autonomie

MoodindicatorOnderzoeken tonen aan dat overmatige controle door een leidinggevende, beperking van eigen initiatief en teveel instructies grote dwarsbomers zijn van werkgeluk.

Dan zou het als een zegen moeten voelen om thuis te mogen werken. Je bepaalt je eigen werktijd, je richt je werkplek in zoals jij het prettig vindt en je mag eigen planning maken. Met deze wetenschap zou het werkgeluk dus omhoog moeten schieten. In principe een geluk bij een ‘ongeluk’. Want zo mogen we het Coronavirus wel noemen.

Persoonlijk leiderschap belangrijker dan ooit

Dat klopt inderdaad, want de organisatie geeft je enorm veel vrijheid en vertrouwen. Tot op zekere hoogte zelf kunnen bepalen wat, hoe en wanneer je iets doet. Beschaam dat vertrouwen niet. Het is een belangrijke uitdaging op het gebied van persoonlijk leiderschap. In hoeverre ben je als werknemer bekwaam om jezelf leiding te geven?

Behoud de structuur

Wees je als thuiswerker wel bewust dat je nog steeds structuur nodig hebt. Probeer daarom zoveel mogelijk je vaste werktijden aan te houden. Zorg voor een comfortabele werkplek met een goede stoel en voldoende licht en zo weinig mogelijk afleiding (TV, kinderen, omgeving etc.). Stem dit goed af met je omgeving.

Verantwoordelijkheid

Zeker wanneer je thuiswerkt, is de verleiding groot om alleen die dingen te doen die je het leukst vindt. Ook bestaat de verleiding dat je alsnog huishoudelijke klusjes doet: even boodschappen doen, de vaatwasser uitruimen en een wasje opvouwen. Dit raakt gelijk weer de autonomie. Kun je als thuiswerker deze verantwoordelijkheid aan?

Houd (op afstand) contact met je collega’s

Blijf, ook als je thuiswerkt, goed op de hoogte van wat je collega’s doen. Help en motiveer elkaar, ook op afstand zoveel mogelijk. Verderop zullen we zien dat je niet zonder je omgeving kunt als het om werkgeluk gaat.

 

Zingeving

Werknemers zijn gelukkiger in hun werk als zij het gevoel hebben dat ze zinvol werk doen en een positieve bijdrage leveren aan de doelen van de organisatie. Mits ze hiervoor erkenning en waardering krijgen. Mensen willen hun werk met passie kunnen doen en hier iets mee bereiken.

Crisis: gevaar én kans

Zeker in deze onzekere tijd is het daarom belangrijk dat de organisatie helder communiceert waar zij voor staat en welke uitwerking de Coronacrisis hierop heeft. Ik noem met opzet het woord crisis. Boeiend is het Chinese karakter voor crisis, dat uit twee karakters bestaat: ‘gevaar’ en ‘kans’. Hieruit blijkt dat het woord crisis niet uitsluitend een negatieve betekenis heeft. Behalve wellicht in ons taalgebruik, waarin een crisis eigenlijk altijd iets vervelends aangeeft.
Er zitten dus meerdere kanten aan een crisis. Ook aan deze. In eerste instantie ervaren we het aspect van gevaar, stoornis en moeilijkheden. Angst voor onze baan en zekerheden. Als we daarin blijven steken, zullen we mogelijk ook blijven hangen in weerstand. We kunnen het echter ook als een kans zien en op de juiste manier in beweging komen. Dan komen we toe aan de andere betekenis van crisis: die van keerpunt en kans.
In hoeverre past deze kans in jouw eigen ambities en doelen? In die van de organisatie? Op welke manier kun je jezelf of als geheel onderscheiden? Wat wil je en kun je bijdragen in deze situatie? Vragen die van grote invloed zijn op jouw werkgeluk.
Krijg je voldoende waardering en erkenning, ook als je thuiswerkt? En daarmee kom ik gelijk op het volgende punt.

 

Empowerment – in je kracht staan

Anders gezegd: passie voor wat je doet omdat je op de juiste plek zit en je gewaardeerd voelt. Je wordt uitgedaagd en kunt je ontwikkelen. Je werk is je leven. Je haalt alles eruit wat erin zit. Je leidinggevende erkent je prestaties, je bent trots op je werk en je bijdrage aan het grotere geheel.

Worden je talenten optimaal benut, ook nu? Is het logisch wat je nu doet?

Prikkel en motiveer je mensen

Ben je leidinggevende? Wees je dan bewust van al deze vragen. Houd goed contact met je mensen, ook op afstand. Geef hen waardering en vertrouwen. Zorg ervoor dat je mensen, ook als ze thuiswerken worden uitgedaagd en geprikkeld. Want dat is wat nu erg belangrijk en nodig is.

 

Goede sociale relaties

werkgeluk trend gelukkige werknemersHet hebben van goede relaties met collega’s en de leidinggevende zorgt ervoor dat je elkaar helpt waar nodig.
Zodra werknemers elkaar echt kennen ontstaat er meer verbinding. Dit zorgt vervolgens voor meer commitment, vertrouwen, betere communicatie, onderling respect en waardering.
Thuiswerken is een verstoorder van de normale sociale omgang die medewerkers hebben. Even een kort praatje met je collega, werkoverleg, iemand een schouderklopje geven.
De moderne technieken kunnen het thuiswerken een stuk ‘socialer’ maken. Tools zoals Slack, Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime helpen om live contact met elkaar te houden. Het is niet gek dat juist deze tools nu meer worden gebruikt / aangeschaft

werkgeluk geluksmeter mobile devicesDe online Werkgelukmeter

Online Werkgelukmeters zoals die van Moodindicator dragen essentieel bij aan het houden van contact op afstand. De medewerker kan online aangeven hoe hij zich voelt en feedback geven, de organisatie kan op afstand realtime precies de ‘hartslag‘ van de organisatie en de teams inzien.
Wat gaat er goed, wat kan beter, wat houdt de medewerkers bezig? Zodat je ondanks de afstand continu de vinger aan de pols houdt en kunt bijsturen.

 

Iets af kunnen ronden en resultaten vieren

Daadwerkelijk taken goed af kunnen ronden of een opdracht afmaken, hoe klein ook, geeft een goed gevoel. Veel werknemers hebben het altijd druk. Dagen en weken vliegen voorbij zonder daarbij het gevoel te hebben echt iets te hebben afgerond. Dit beïnvloedt het werkgeluk negatief. Nu mensen aan het thuiswerken zijn is er waarschijnlijk meer tijd om geconcentreerd met taken en projecten bezig te zijn. Je wordt tenslotte minder door de ‘oude’ omgeving afgeleid. Dit zorgt voor een staat van ‘Flow’. Als je in de flow zit heb je het bijzondere gevoel compleet op te gaan in een activiteit, waarbij je tijd en de omgeving uit het oog verliest. In dergelijke situaties ben je productiever, creatiever en innovatiever.

Om dit te bereiken zijn een aantal aspecten belangrijk:

• Goed timemanagement: zorg voor een goede planning van wat je moet doen
• Houd je aan je kantoor routine: dit betekent ook op tijd pauzes nemen!
• Zorg ervoor dat je ook op tijd ophoudt, de verleiding is groot om thuis nog langer door te gaan
• Overleg op tijd met je collega’s of leidinggevende als je samen aan een taak of project werkt
• De vrijheid hebben eigen initiatief te nemen

En daarmee is de cirkel weer rond en waar we begonnen, autonomie hebben in je werkzaamheden.

Conclusie: thuiswerken en Corona hoeven niet voor een verslechtering van het werkgeluk te zorgen. Het biedt juist kansen! In China wisten het al.