Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid is de mate waarin medewerkers gelukkig en tevreden zijn met hun werk en de daarbij horende omgeving. Medewerkerstevredenheid kun je op verschillende manieren meten. Meestal gebruik je hiervoor  een MTOMTO staat voor medewerkertevredenheidsonderzoek.

Thema’s van een MTO

Een MTO gebeurt met vooraf bepaalde thema’s. Voor ieder thema worden vragen gedefinieerd die aansluiten bij de organisatie. Dit met als doel de medewerkers tevredenheid te onderzoeken. Een communicatiemiddel om de meningen, ervaringen en ideeën van de medewerkers te bevragen. In de meeste gevallen wordt een MTO op basis van anonimiteit uitgevoerd.

Frequentie MTO

Het MTO bevat soms wel 100 vragen verdeeld over de verschillende thema’s. De werknemer beantwoordt vragen meestal online. De frequentie van het MTO is 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar. Van de uitkomsten wordt een rapportage gemaakt en vaak in een bijeenkomst met de medewerkers besproken. Vervolgens worden de verbeterslagen bepaald.

Draagvlak creëren 

Een MTO kan alleen werken als het bedrijf ook daadwerkelijk iets met de uitkomst van het onderzoek gaat doen. Is dit niet het geval, dan zal de animo voor het invullen van de vragenlijst dalen en zullen de medewerkers zich niet serieus genomen voelen. Draagvlak is een must voor het welslagen van elk medewerkerstevredenheids onderzoek.

Kies de meter die bij jou past

Meet het werkgeluk binnen je organisatie, hoe tevreden je medewerkers zijn of juist beide! Wil je een uitgebreid en helder medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Ook dat kan. Kies uit de onderstaande meters. 

Geluksmeter


Wekelijks werkgeluk meten

Invullen duurt slechts 10 seconden

Realtime zicht op de hartslag van de organisatie 

Complimenten geven en successen vieren

Feedback: wat gaat goed en wat kan beter

Dashboard met eigen logo
 

 

 

Tevredenheidsmeter

Meest gekozen geluksmeter

 

Maandelijks pulsemeting medewerkerstevredenheid

Invullen duurt slechts 3 minuten

Maximaal 25 vragen per meting

Eigen vragen en thema's gebruiken

Meten en monitoren van het effect, verbeteracties en KPI's

Dashboard met eigen logo

 

 

Groot MTO

 

Jaarlijkse (nul)meting.

Invullen duurt slechts 15 minuten

Onbeperkt aantal vragen

Eigen vragen en thema's gebruiken

Resultaten direct online

Zelf analyses maken

Dashboard met eigen logo

 

 

Waarom Moodindicator?

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van je organisatie. Maar geef je die ook de meeste prioriteit?
Symptomen zoals burnout, hoog mentaal verzuim en ongewenst verloop komen helaas veel te vaak voor.
Naast het menselijke aspect, kost dit bedrijven heel veel geld. Moodindicator helpt je deze kosten te verlagen.

Continu de vinger aan de pols, hoe bevlogen zijn je medewerkers? Waar zitten de pieken en de dalen?

Sterke onderlinge relaties binnen teams. Een voorwaarde voor meer topprestaties.

Online dashboard met perfect realtime inzicht in het werkgeluk van jouw teams, waardevolle feedback en KPI’s

Eenvoudig, gemakkelijk, snel en betrouwbaar

Moodindicator, de extra HR medewerker die 24/7 voor je klaar staat.