Wat is een KPI?

Key Performance Indicatoren, kortgezegd KPI, zijn variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren. Een KPI is gemaakt om het algemene succes van een organisatie te meten. Ook kunnen KPI’s gebruikt worden voor het meten van een campagne. Een aantal voorbeelden van KPI’s zijn:

 • OmzetgroeiKPI
 • Bereik van de website
 • aantal bezoekers
 • medewerkerstevredenheid
 • klanttevredenheid
 • aantal nieuwe klanten
 • aantal verloren klanten

Hoe bepaal ik mijn KPI’s?

Ondernemingen hebben een strategie voor ogen en deze proberen ze constant in de praktijk de brengen. Een strategie bestaat veelal uit abstractere langetermijndoelen, die lastig zijn te vormen in de dagelijkse praktijk. Om deze langetermijndoelen praktisch te maken, worden ze omgezet in operationele doelstellingen die gericht zijn op korte termijn. Aan de hand van de operationele doelstellingen kan de onderneming beoordeeld worden, of zij erin slagen om de geplande strategie waar te maken. Deze operationele doelstellingen worden omgezet in KPI’s, die volgens het SMART-principe worden geformuleerd. Het SMART-principe is een meetbare manier van formuleren die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Specifiek: Is de doelstelling eenduidig?
 • Meetbaar: Onder welke meetbare voorwaarde is het doel bereikt?
 • Acceptabel: Is de doelstelling passend bij de doelgroep?
 • Realistisch: Is de doelstelling haalbaar?
 • Tijdsgebonden: Binnen welke tijdperiode moet het doel bereikt zijn?

 

Voorbeeld:

Strategisch doel: Snelste groei in onze bedrijfstak bereiken.

Het strategisch doel moet nu worden verdeeld in kleinere KPI’s, die het bedrijf kan meten en op kan bijsturen.

Zo zou een voorbeeld van een KPI kunnen zijn: Het realiseren van een omzetgroei van 20% binnen één jaar, over de totale omzet van de onderneming.

 

Tot slot

Bent u ondernemer? Bent u benieuwd naar uw KPI en hoe u dit het best aan kan pakken? Heeft u belang bij het verhogen van de tevredenheid onder uw medewerkers Klik dan hier.