Jaarlijks MTO

Jaarlijks of eenmalig meten hoe je organisatie ervoor staat? Dat kan met het uitgebreide MTO van Moodindicator. Simpel, snel en betrouwbaar. Binnen 2 weken operationeel.

Vinger aan de pols door inzicht in het verloop van de tevredenheid en de werkbeleving. Is er voldoende autonomie, worden de teams goed aangestuurd en hoe hoog is de mate van voldoening en onderling respect? Hoe hoog is de tevredenheid over het gevoerde beleid en hoe verbonden voelt men zich met de organisatie? Door zulke vragen te stellen blijft je organisatie agile, waardoor je continue kunt blijven verbeteren en vernieuwen.

Het jaarlijks MTO: het uitgebreide medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Zelf de thema’s en vragen bepalen of gebruik maken van de vragen in de database. De rapportages zijn online, helder en DIRECT beschikbaar. Dus geen statische papieren rapportages maar een mooi visueel online dashboard waarmee u zelf ook analyses kunt maken. Een mooi vertrekpunt om verbeteracties te formuleren en periodiek te monitoren met de tevredenheidsmeter. Het uitgebreide MTO wordt ingezet als nulmeting of jaarlijks uitgebreid MTO.