Het welzijn onder werknemers is toegenomen tijdens de lockdown

welzijn werknemers

De Sectorale Welzijnsmonitor van de ABN AMRO voer in 2020 een onderzoek uit onder 2000 werknemers vanuit 17 verschillende sectoren. Een interessant onderzoek, omdat 2020 in het teken stond van corona.
Het bruto binnenlands product is in 2020 gedaald, maar het welzijn en het werkgeluk onder werknemers is fors gestegen.

Uit het rapport van ABN AMRO blijkt dat het welzijn van de werknemers in 2020 met 12 procent is gegroeid. Deelnemers gaven aan het fijn te vinden dicht bij de kinderen te zijn, meer tijd over te hebben, doordat reizen bij thuiswerken niet van toepassing is en de overgebleven tijd kan worden besteed aan sporten of andere zaken.

Restricties

Doordat de meeste werknemers veel thuis hebben gewerkt is het gevoel van autonomie gestegen. Planning en het werktempo lag niet onder druk van medecollega’s op kantoor.
Daarnaast werden werknemers minder blootgesteld aan minder leuke zaken op de werkvloer. Er zijn minder meldingen geweest van pesten op werk en (seksuele) intimidatie.

In de zorg, waar het percentage van intimidatie het hoogst ligt, is dit vooral een verademing volgens de deelnemers van het onderzoek. Hier ligt het percentage op 32 procent.

De agrarische sector, de bouw en de zorg hebben de grootste groei binnen welzijn doorgemaakt. In de bouw voelde de werknemers zich veiliger, doordat de kans op ongelukken is verkleind door de vele restricties.

Ontwikkelen

Ook de stimulans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en cursussen/opleidingen te volgen, is gegroeid. Van de lageropgeleiden heeft 3 op de 10 het afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd. Onder de hoogopgeleiden is dit 6 op de 10.

De retailsector blijft hierin achter. De werknemers worden hier nog steeds weinig gestimuleerd tot leren en ontwikkelen.

Werkprivébalans

Afgelopen jaar zijn er veel pijnpunten aan het licht gekomen. Denk hierbij aan pestgedrag, intimidatie en ongewenste seksuele aandacht. Dit kwam in 2020 veel minder voor, waardoor het gevoel van veiligheid is toegenomen.
Ook de werkprivébalans is volgens het rapport toegenomen. Werknemers ervaren meer vrijheid om een eigen planning te maken, zijn ze minder tijd kwijt aan reizen en blijft er meer ruimte over voor familie, vrienden en hobby’s. Ook burn-out klachten bleven vaker uit.

 

Dat het welzijn is toegenomen binnen alle sectoren, terwijl de economie op hold stond, er minder sociale contacten waren en er veel thuis werd gewerkt, zegt veel over wat de factoren van welzijn zijn onder werknemers. Het vraagt om een breder perspectief als het gaat om welzijn. Werknemers die een goede werkprivébalans ervaren zijn vaak meer gemotiveerd en hebben minder stress. Dit heeft automatisch tot gevolg dat gelukkige werknemers een succesvollere organisatie maken.

Benieuwd naar het welzijn onder jouw werknemers? Klik hier en probeer nu gratis de Geluksmeter. Snel en effectief inzicht in het werkgeluk van je werknemers!