Wat is feedback?

Feedback is een Engels woord en kun je in het Nederlands het best vertalen als ’terugkoppelen’. Dit is het terugkoppelen van de effecten die gedrag en houding hebben opgewekt. Een belangrijk aspect bij een terugkoppeling is het gevolg van gedrag of houding op anderen.

Het geven en ontvangen van duidelijke feedback kan positief of negatief worden ervaren. Feedback is vooral tijdens werksituaties een belangrijk leerproces.

Waarom is feedback belangrijk?

Feedback Reacties en commentaar waardoor verbeteringen mogelijk worden, zijn belangrijk voor het optimaal functioneren van mensen, bedrijven en organisaties. Een terugkoppeling op gesprekken of berichten maakt duidelijk of de boodschap overkomt zoals bedoeld. Wanneer ergens ruis is ontstaan, kan dit door middel van terugkoppelen voorkomen worden in de toekomst.

Daarnaast kunnen werknemers tijdens een ‘feedbackmoment’ hun mening goed kwijt over het onderwerp. Dat kom omdat het moment hiervoor is ingepland. Door te vragen naar de mening van werknemers laat het bedrijf zien dat het geïnteresseerd is in wat de werknemers te zeggen hebben.

Hoe vraag ik om feedback?

Met online software en gesprekken is er veel mogelijk. De online tool Moodindicator geeft u inzicht in het medewerkersgeluk(link) en wat er speelt in jouw organisatie en teams: snel, realtime, laagdrempelig en effectief.

Continu de juiste informatie met als resultaat: inzicht in de hartslag van uw organisatie en waardevolle input om slagvaardig te kunnen ondernemen.