De gevolgen van werkstress zijn funest

Ruim de helft van de Nederlanders heeft last van zowel lichamelijke als geestelijke klachten als gevolg van werkstress. Slapeloosheid, concentratieproblemen, onrust vermoeidheid en nek en schouder klachten zijn veelvoorkomende problemen. Daarnaast is de productiviteit en motivatie van werknemers aanzienlijk minder in vergelijking met mensen die geen werkstress ervaren. Op dit moment staat Nederland misschien wel op de vooravond van de ergste crisis ooit.

Hoe ontstaat werkstress?

In het algemeen ervaren mensen stress wanneer er extreme druk op ze wordt uitgevoerd. Door deze stress ontstaat er spanning, en het lichaam reageert daar zo passend mogelijk op. De oorzaken van werkstress hebben vooral te maken met “werkstressoren” die de zwaarte van werk bepalen. Hier valt te denken aan de arbeidsomstandigheden maar ook de inhoud van het werk en de manier waarop iemand het werk moet uitvoeren. Wanneer de capaciteiten en behoeften van medewerkers slecht op elkaar zijn afgestemd, creëert dit vaak werkstress.
 
Wanneer deze stress langdurig of te vaak optreedt, wordt de gezonde stressreactie ongezond. Ons lichaam kan niet continu reageren op situaties die stress veroorzaken.

Wat zijn de gevolgen?

Het gevolg van werkstress is dat je productiviteit, motivatie en weerbaarheid verminderen. Je hebt het gevoel dat je het werk nog net of net niet aankunt. Wanneer je ook nog eens last krijgt van lichamelijke en psychische klachten, is de kans groot dat je je ziek meldt. Werkstress heeft niet alleen gevolgen voor de medewerker. Het heeft ook effect op de organisatie en kan de bedrijfsdoelstellingen “in gevaar” brengen .
 
De steeds toenemende gevallen van burn-out in Nederland kosten de samenleving 20 miljard euro per jaar, zegt Matser, klinisch neuropsycholoog uit Helmond. Hij baseert zich daarbij op eerder door OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) verstrekte cijfers. Bovendien leidt de aandoening in veel gevallen tot blijvend hersenletsel.
 

gevolgen werkstress

Stress in de zorg

Binnen de zorg speelt werkstress, in vergelijking met andere sectoren, een grotere rol. Factoren zoals werkdruk en de emotionele belasting scoren beduidend hoger. Vanwege de hoge werkdruk zijn werknemers van onder meer ziekenhuizen, huisartspraktijken en verpleeg- en verzorgingshuizen een risicogroep voor burn-outs en ander verzuim.
 
Van de werknemers in de gezondheidszorg geeft slechts 46 procent aan het werktempo zelf te bepalen. Veel lager dan in andere sectoren waar dat gemiddeld 57 procent is. Verder zegt men weinig beslissingen zelf te nemen en vaak niet zelf de volgorde van hun werkzaamheden te bepalen. Op het gebied van sociale steun wijken werknemers in de zorg echter niet af van het gemiddelde. Goed nieuws, want steun van leidinggevende en collega’s kan helpen om te gaan met de eisen die het werk stelt.

Het uit handen nemen van de werkdruk gaat helaas niet zo gemakkelijk, gezien het aantal mensen dat zorg nodig heeft blijft stijgen de komende tijd. Wel zijn er een aantal dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat stress
 
Zo  kun je bijvoorbeeld met je collega’s in gesprek gaan over jouw zorgen of stressklachten. Dit kan helpen de stressklachten verminderen. Iets kan in je hoofd heel groot lijken tot je er eens goed over nadenkt. Zorgen uitspreken helpt. Collega’s kunnen jou misschien ook helpen met andere ideeën om je klachten te verminderen. Daarnaast is ontspanning erg belangrijk. Door een ontspanningsoefening of door iets te doen waar je plezier aan beleeft, geef je jezelf de mogelijkheid om je gedachten ergens anders naar te zetten.
 

Wat kan Moodindicator hierin betekenen?

Moodindicator helpt bij het vroegtijdig signaleren van stresssymptomen. Door continu inzicht heb je als werkgever de mogelijkheid om hier op in te spelen, en je juiste verbeteracties te bepalen. Ook ontstaat er meer begrip en draagvlak omdat de maatregelen zowel vanuit de werknemers als de werkgever worden ingezet. Zo gaan we van curatief naar preventief. Een mooie manier om werkstress tegen te gaan.